ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป
ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป
ชื่อเรื่อง :
ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์. 2549. ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.447

เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์. (2549) ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.447

เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์. ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.447

เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์. (2549) ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.447

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 40
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 22
สังคม/ชุมชน :
 10
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
แผนงานหลักโครงการศึกษาและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
กองพลังงานพิเศษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย