ความพึงพอใจในการใช้บริการ ของฝ่ายสนับสนุนของบุคลากร ในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ ของฝ่ายสนับสนุนของบุคลากร ในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจในการใช้บริการ ของฝ่ายสนับสนุนของบุคลากร ในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนัชชา คงสง
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ธนัชชา คงสง. 2550. ความพึงพอใจในการใช้บริการ ของฝ่ายสนับสนุนของบุคลากร ในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. , สถาบันเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.res.2007.13

ธนัชชา คงสง. (2550) ความพึงพอใจในการใช้บริการ ของฝ่ายสนับสนุนของบุคลากร ในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ . สถาบันเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.res.2007.13

ธนัชชา คงสง. ความพึงพอใจในการใช้บริการ ของฝ่ายสนับสนุนของบุคลากร ในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.res.2007.13

ธนัชชา คงสง. (2550) ความพึงพอใจในการใช้บริการ ของฝ่ายสนับสนุนของบุคลากร ในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ . สถาบันเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.res.2007.13