การเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้าน ภายหลังได้รับเมคร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต และโปรลิเจสโตน
การเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้าน ภายหลังได้รับเมคร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต และโปรลิเจสโตน
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้าน ภายหลังได้รับเมคร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต และโปรลิเจสโตน
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่
ผู้แต่งร่วม :
-

กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่. 2550. การเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้าน ภายหลังได้รับเมคร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต และโปรลิเจสโตน. สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่. (2550) การเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้าน ภายหลังได้รับเมคร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต และโปรลิเจสโตน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่. การเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้าน ภายหลังได้รับเมคร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต และโปรลิเจสโตน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่. (2550) การเปลี่ยนแปลงของมดลูกและเต้านมในแมวบ้าน ภายหลังได้รับเมคร็อกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตต และโปรลิเจสโตน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0