ผลของวิธีการทำแห้งและการเก็บรักษา ต่อสมบัติของแคโรทีนอยด์ จากน้ำมันปาล์มดิบ
ผลของวิธีการทำแห้งและการเก็บรักษา ต่อสมบัติของแคโรทีนอยด์ จากน้ำมันปาล์มดิบ
ชื่อเรื่อง :
ผลของวิธีการทำแห้งและการเก็บรักษา ต่อสมบัติของแคโรทีนอยด์ จากน้ำมันปาล์มดิบ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชยานนท์ ธีระเจตกูล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ชยานนท์ ธีระเจตกูล. 2551. ผลของวิธีการทำแห้งและการเก็บรักษา ต่อสมบัติของแคโรทีนอยด์ จากน้ำมันปาล์มดิบ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.854

ชยานนท์ ธีระเจตกูล. (2551) ผลของวิธีการทำแห้งและการเก็บรักษา ต่อสมบัติของแคโรทีนอยด์ จากน้ำมันปาล์มดิบ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.854

ชยานนท์ ธีระเจตกูล. ผลของวิธีการทำแห้งและการเก็บรักษา ต่อสมบัติของแคโรทีนอยด์ จากน้ำมันปาล์มดิบ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.854

ชยานนท์ ธีระเจตกูล. (2551) ผลของวิธีการทำแห้งและการเก็บรักษา ต่อสมบัติของแคโรทีนอยด์ จากน้ำมันปาล์มดิบ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.854

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 51
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 51
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0