การผลิตน้ำกระเทียมดองชนิดผง โดยการทำแห้งแบบโฟมแมท
การผลิตน้ำกระเทียมดองชนิดผง โดยการทำแห้งแบบโฟมแมท
ชื่อเรื่อง :
การผลิตน้ำกระเทียมดองชนิดผง โดยการทำแห้งแบบโฟมแมท
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
คุ้มเกล้า ตุลาดิลก
ผู้แต่งร่วม :
พนิดา รัตนปิติกรณ์
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

คุ้มเกล้า ตุลาดิลก. 2552. การผลิตน้ำกระเทียมดองชนิดผง โดยการทำแห้งแบบโฟมแมท. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.105

คุ้มเกล้า ตุลาดิลก. (2552) การผลิตน้ำกระเทียมดองชนิดผง โดยการทำแห้งแบบโฟมแมท . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.105

คุ้มเกล้า ตุลาดิลก. การผลิตน้ำกระเทียมดองชนิดผง โดยการทำแห้งแบบโฟมแมท. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.105

คุ้มเกล้า ตุลาดิลก. (2552) การผลิตน้ำกระเทียมดองชนิดผง โดยการทำแห้งแบบโฟมแมท . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.105

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 111
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 101
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS