ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ
ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤติกา บูรณโชคไพศาล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

กฤติกา บูรณโชคไพศาล. 2551. ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.853

กฤติกา บูรณโชคไพศาล. (2551) ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.853

กฤติกา บูรณโชคไพศาล. ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.853

กฤติกา บูรณโชคไพศาล. (2551) ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษา และความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2008.853

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 29
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0