ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กิตติยา สีอ่อน
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กิตติยา สีอ่อน. 2550. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กิตติยา สีอ่อน. (2550) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กิตติยา สีอ่อน. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กิตติยา สีอ่อน. (2550) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล ของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0