การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมศักดิ์ รุ่งเรือง
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สมศักดิ์ รุ่งเรือง. 2550. การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/ARU.the.2007.45

สมศักดิ์ รุ่งเรือง. (2550) การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/ARU.the.2007.45

สมศักดิ์ รุ่งเรือง. การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก. . พระนครศรีอยุธยา:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/ARU.the.2007.45

สมศักดิ์ รุ่งเรือง. (2550) การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/ARU.the.2007.45