การบริหารงานประชาสัมพันธ์ข่าวอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ข่าวอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ข่าวอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุกัญญา แสงสาคร
ผู้แต่งร่วม :
จิตระพี ทรัพย์แสนดี

สุกัญญา แสงสาคร. 2552. การบริหารงานประชาสัมพันธ์ข่าวอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุกัญญา แสงสาคร. (2552) การบริหารงานประชาสัมพันธ์ข่าวอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุกัญญา แสงสาคร. การบริหารงานประชาสัมพันธ์ข่าวอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุกัญญา แสงสาคร. (2552) การบริหารงานประชาสัมพันธ์ข่าวอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 76
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 76
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0