โปรแกรมเพื่อการออกแบบระบบการจัดการน้ำและน้ำทิ้ง สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม
โปรแกรมเพื่อการออกแบบระบบการจัดการน้ำและน้ำทิ้ง สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม
ชื่อเรื่อง :
โปรแกรมเพื่อการออกแบบระบบการจัดการน้ำและน้ำทิ้ง สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม
ปี :
[2543]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธงไชย ศรีนพคุณ
ผู้แต่งร่วม :
เมธี หล่อประจักษ์ศิริ

ธงไชย ศรีนพคุณ,เมธี หล่อประจักษ์ศิริ. [2543]. โปรแกรมเพื่อการออกแบบระบบการจัดการน้ำและน้ำทิ้ง สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ธงไชย ศรีนพคุณ,เมธี หล่อประจักษ์ศิริ. ([2543]) โปรแกรมเพื่อการออกแบบระบบการจัดการน้ำและน้ำทิ้ง สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ธงไชย ศรีนพคุณ,เมธี หล่อประจักษ์ศิริ. โปรแกรมเพื่อการออกแบบระบบการจัดการน้ำและน้ำทิ้ง สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2543]. Print.

ธงไชย ศรีนพคุณ,เมธี หล่อประจักษ์ศิริ. ([2543]) โปรแกรมเพื่อการออกแบบระบบการจัดการน้ำและน้ำทิ้ง สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0