การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]
การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพโรจน์ ศิลมั่น
ผู้แต่งร่วม :
สมปอง สรวมศิริ, อำพล วริทธิธรรม
รหัสดีโอไอ :

ไพโรจน์ ศิลมั่น and others. 2550. การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]. เชียงใหม่:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.32

ไพโรจน์ ศิลมั่น and others. (2550) การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]. ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.32

ไพโรจน์ ศิลมั่น and others. การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]. เชียงใหม่:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.32

ไพโรจน์ ศิลมั่น and others. (2550) การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม]. ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2007.32

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 24
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0