การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง :
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิชัย สมบูรณ์วงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

พิชัย สมบูรณ์วงศ์,พิชัย สมบูรณ์วงศ์..[และคนอื่นๆ]. 2551. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.27

พิชัย สมบูรณ์วงศ์,พิชัย สมบูรณ์วงศ์..[และคนอื่นๆ]. (2551) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.27

พิชัย สมบูรณ์วงศ์,พิชัย สมบูรณ์วงศ์..[และคนอื่นๆ]. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.27

พิชัย สมบูรณ์วงศ์,พิชัย สมบูรณ์วงศ์..[และคนอื่นๆ]. (2551) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสำหรับการผลิตลำไยในเชิงพาณิชย์. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.27