อิทธิพลและผลกระทบการติดเกมของเยาวชน ตามสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อิทธิพลและผลกระทบการติดเกมของเยาวชน ตามสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลและผลกระทบการติดเกมของเยาวชน ตามสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทิพาพร สุจารี
ผู้แต่งร่วม :
-

ทิพาพร สุจารี,ทิพาพร สุจารี..[และคนอื่นๆ]. 2552. อิทธิพลและผลกระทบการติดเกมของเยาวชน ตามสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม;

ทิพาพร สุจารี,ทิพาพร สุจารี..[และคนอื่นๆ]. (2552) อิทธิพลและผลกระทบการติดเกมของเยาวชน ตามสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม:มหาสารคาม.

ทิพาพร สุจารี,ทิพาพร สุจารี..[และคนอื่นๆ]. อิทธิพลและผลกระทบการติดเกมของเยาวชน ตามสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2552. Print.

ทิพาพร สุจารี,ทิพาพร สุจารี..[และคนอื่นๆ]. (2552) อิทธิพลและผลกระทบการติดเกมของเยาวชน ตามสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม:มหาสารคาม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0