การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก
การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทวีศิลป์ กุลนภาดล
ผู้แต่งร่วม :
ฐิติมาวดี เจริญรัชต์, เพ็ญนภา กุลนภาดล

ทวีศิลป์ กุลนภาดล and others. 2552. การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก. ฉะเชิงเทรา:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์;

ทวีศิลป์ กุลนภาดล and others. (2552) การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์:ฉะเชิงเทรา.

ทวีศิลป์ กุลนภาดล and others. การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก. ฉะเชิงเทรา:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2552. Print.

ทวีศิลป์ กุลนภาดล and others. (2552) การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์:ฉะเชิงเทรา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 22
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0