การคัดเลือกและการเลี้ยงเชื้อยีสต์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตโปรตีนในน้ำส่าทิ้ง
การคัดเลือกและการเลี้ยงเชื้อยีสต์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตโปรตีนในน้ำส่าทิ้ง
ชื่อเรื่อง :
การคัดเลือกและการเลี้ยงเชื้อยีสต์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตโปรตีนในน้ำส่าทิ้ง
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริพรรณ โสภณเสถียร
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริพรรณ โสภณเสถียร. 2533. การคัดเลือกและการเลี้ยงเชื้อยีสต์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตโปรตีนในน้ำส่าทิ้ง. สาขาวิชาจุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ศิริพรรณ โสภณเสถียร. (2533) การคัดเลือกและการเลี้ยงเชื้อยีสต์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตโปรตีนในน้ำส่าทิ้ง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ศิริพรรณ โสภณเสถียร. การคัดเลือกและการเลี้ยงเชื้อยีสต์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตโปรตีนในน้ำส่าทิ้ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.

ศิริพรรณ โสภณเสถียร. (2533) การคัดเลือกและการเลี้ยงเชื้อยีสต์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตโปรตีนในน้ำส่าทิ้ง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0