การผลิตน้ำพืชตระกูลส้มผงเติมเชื้อโปรไบโอติก ด้วยเทคนิคแช่เยือกแข็งเพิ่มความเข้มข้น ร่วมกับการระเหยระบบอินฟราเรดภายใต้สภาวะสุญญากาศ
การผลิตน้ำพืชตระกูลส้มผงเติมเชื้อโปรไบโอติก ด้วยเทคนิคแช่เยือกแข็งเพิ่มความเข้มข้น ร่วมกับการระเหยระบบอินฟราเรดภายใต้สภาวะสุญญากาศ
ชื่อเรื่อง :
การผลิตน้ำพืชตระกูลส้มผงเติมเชื้อโปรไบโอติก ด้วยเทคนิคแช่เยือกแข็งเพิ่มความเข้มข้น ร่วมกับการระเหยระบบอินฟราเรดภายใต้สภาวะสุญญากาศ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เวียร์จันโตโร, ตรี อินดรารินี
ผู้แต่งร่วม :
อภิรักษ์ เพียรมงคล

เวียร์จันโตโร and others. 2552. การผลิตน้ำพืชตระกูลส้มผงเติมเชื้อโปรไบโอติก ด้วยเทคนิคแช่เยือกแข็งเพิ่มความเข้มข้น ร่วมกับการระเหยระบบอินฟราเรดภายใต้สภาวะสุญญากาศ. เชียงใหม่:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เวียร์จันโตโร and others. (2552) การผลิตน้ำพืชตระกูลส้มผงเติมเชื้อโปรไบโอติก ด้วยเทคนิคแช่เยือกแข็งเพิ่มความเข้มข้น ร่วมกับการระเหยระบบอินฟราเรดภายใต้สภาวะสุญญากาศ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เวียร์จันโตโร and others. การผลิตน้ำพืชตระกูลส้มผงเติมเชื้อโปรไบโอติก ด้วยเทคนิคแช่เยือกแข็งเพิ่มความเข้มข้น ร่วมกับการระเหยระบบอินฟราเรดภายใต้สภาวะสุญญากาศ. เชียงใหม่:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เวียร์จันโตโร and others. (2552) การผลิตน้ำพืชตระกูลส้มผงเติมเชื้อโปรไบโอติก ด้วยเทคนิคแช่เยือกแข็งเพิ่มความเข้มข้น ร่วมกับการระเหยระบบอินฟราเรดภายใต้สภาวะสุญญากาศ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0