การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
ชื่อเรื่อง :
การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. 2550. การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ. ขอนแก่น:ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ. ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ. ขอนแก่น:ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ. ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1