การใช้ข้อมูลภาพดอปเพลอร์เรดาร์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์การเกิดฝน
การใช้ข้อมูลภาพดอปเพลอร์เรดาร์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์การเกิดฝน
ชื่อเรื่อง :
การใช้ข้อมูลภาพดอปเพลอร์เรดาร์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์การเกิดฝน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สินชัย พึ่งตำบล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สินชัย พึ่งตำบล. 2552. การใช้ข้อมูลภาพดอปเพลอร์เรดาร์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์การเกิดฝน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สินชัย พึ่งตำบล. (2552) การใช้ข้อมูลภาพดอปเพลอร์เรดาร์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์การเกิดฝน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

สินชัย พึ่งตำบล. การใช้ข้อมูลภาพดอปเพลอร์เรดาร์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์การเกิดฝน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.

สินชัย พึ่งตำบล. (2552) การใช้ข้อมูลภาพดอปเพลอร์เรดาร์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์การเกิดฝน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0