โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
ชื่อเรื่อง :
โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิลัศนา โพธิ์ศรี
ผู้แต่งร่วม :
สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ, นิจฉรา ทูลธรรม
รหัสดีโอไอ :

วิลัศนา โพธิ์ศรี and others. 2552. โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2009.157

วิลัศนา โพธิ์ศรี and others. (2552) โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2009.157

วิลัศนา โพธิ์ศรี and others. โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2009.157

วิลัศนา โพธิ์ศรี and others. (2552) โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.res.2009.157

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 109
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 54
วิชาการ :
 55
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0