การควบคุมปริมาณไอระเหยของน้ำมันก๊าด ในกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานด้วยระบบระบายอากาศเฉพาะที่
การควบคุมปริมาณไอระเหยของน้ำมันก๊าด ในกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานด้วยระบบระบายอากาศเฉพาะที่
ชื่อเรื่อง :
การควบคุมปริมาณไอระเหยของน้ำมันก๊าด ในกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานด้วยระบบระบายอากาศเฉพาะที่
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษณา ศุภจิตรานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

กฤษณา ศุภจิตรานนท์. 2551. การควบคุมปริมาณไอระเหยของน้ำมันก๊าด ในกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานด้วยระบบระบายอากาศเฉพาะที่. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2008.6

กฤษณา ศุภจิตรานนท์. (2551) การควบคุมปริมาณไอระเหยของน้ำมันก๊าด ในกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานด้วยระบบระบายอากาศเฉพาะที่. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2008.6

กฤษณา ศุภจิตรานนท์. การควบคุมปริมาณไอระเหยของน้ำมันก๊าด ในกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานด้วยระบบระบายอากาศเฉพาะที่. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2008.6

กฤษณา ศุภจิตรานนท์. (2551) การควบคุมปริมาณไอระเหยของน้ำมันก๊าด ในกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานด้วยระบบระบายอากาศเฉพาะที่. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2008.6

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS