การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก
การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก
ชื่อเรื่อง :
การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง
ผู้แต่งร่วม :
สุธยา พิมพ์พิไล, อภิรักษ์ เพียรมงคล
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง. 2552. การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.211

จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง. (2552) การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.211

จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง. การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.211

จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง. (2552) การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2009.211

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 79
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 48
วิชาการ :
 31
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0