การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง
การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง
ชื่อเรื่อง :
การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชนิตา ศิริรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
วิวัฒน์ หวังเจริญ
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชนิตา ศิริรัตน์. 2552. การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2009.150

ชนิตา ศิริรัตน์. (2552) การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2009.150

ชนิตา ศิริรัตน์. การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2009.150

ชนิตา ศิริรัตน์. (2552) การผลิตน้ำผึ้งผงจากน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยการอบแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2009.150

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 24
Full-Text :
 267
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 153
วิชาการ :
 138
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0