แหล่งการเรียนรู้ชุมชนกับการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวชอง
แหล่งการเรียนรู้ชุมชนกับการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวชอง
ชื่อเรื่อง :
แหล่งการเรียนรู้ชุมชนกับการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวชอง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิริรัตน์ สีสมบัติ
ผู้แต่งร่วม :
รัตนา บุญมัธยะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิริรัตน์ สีสมบัติ. 2552. แหล่งการเรียนรู้ชุมชนกับการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวชอง. , มหาวิทยาลัยมหิดล;

สิริรัตน์ สีสมบัติ. (2552) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนกับการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวชอง . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

สิริรัตน์ สีสมบัติ. แหล่งการเรียนรู้ชุมชนกับการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวชอง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.

สิริรัตน์ สีสมบัติ. (2552) แหล่งการเรียนรู้ชุมชนกับการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวชอง . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.