การจัดการธาตุอาหารเพื่อลดปัญหาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุด
การจัดการธาตุอาหารเพื่อลดปัญหาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การจัดการธาตุอาหารเพื่อลดปัญหาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุด
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุมิตรา ภู่วโรดม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สุมิตรา ภู่วโรดม,สุมิตรา ภู่วโรดม..[และคนอื่นๆ]. 2552. การจัดการธาตุอาหารเพื่อลดปัญหาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.128

สุมิตรา ภู่วโรดม,สุมิตรา ภู่วโรดม..[และคนอื่นๆ]. (2552) การจัดการธาตุอาหารเพื่อลดปัญหาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุด. ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.128

สุมิตรา ภู่วโรดม,สุมิตรา ภู่วโรดม..[และคนอื่นๆ]. การจัดการธาตุอาหารเพื่อลดปัญหาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.128

สุมิตรา ภู่วโรดม,สุมิตรา ภู่วโรดม..[และคนอื่นๆ]. (2552) การจัดการธาตุอาหารเพื่อลดปัญหาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุด. ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.128

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 33
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 5
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0