การตั้งสูตรเจลรักษาสิวจากสารธรรมชาติ
การตั้งสูตรเจลรักษาสิวจากสารธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง :
การตั้งสูตรเจลรักษาสิวจากสารธรรมชาติ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ญานี พงษ์ไพบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ญานี พงษ์ไพบูลย์,ญานี พงษ์ไพบูลย์..[และคนอื่นๆ]. 2550. การตั้งสูตรเจลรักษาสิวจากสารธรรมชาติ. เชียงใหม่:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.57

ญานี พงษ์ไพบูลย์,ญานี พงษ์ไพบูลย์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การตั้งสูตรเจลรักษาสิวจากสารธรรมชาติ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.57

ญานี พงษ์ไพบูลย์,ญานี พงษ์ไพบูลย์..[และคนอื่นๆ]. การตั้งสูตรเจลรักษาสิวจากสารธรรมชาติ. เชียงใหม่:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.57

ญานี พงษ์ไพบูลย์,ญานี พงษ์ไพบูลย์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การตั้งสูตรเจลรักษาสิวจากสารธรรมชาติ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.57

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 22
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0