การวิเคราะห์ผลกระทบของไอดีเอสต่อคะแนนจุดอ่อนแบบเครือข่าย
การวิเคราะห์ผลกระทบของไอดีเอสต่อคะแนนจุดอ่อนแบบเครือข่าย
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ผลกระทบของไอดีเอสต่อคะแนนจุดอ่อนแบบเครือข่าย
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนัชพร นพเกื้อ
ผู้แต่งร่วม :
ยรรยง เต็งอำนวย
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนัชพร นพเกื้อ. 2551. การวิเคราะห์ผลกระทบของไอดีเอสต่อคะแนนจุดอ่อนแบบเครือข่าย. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.398

ธนัชพร นพเกื้อ. (2551) การวิเคราะห์ผลกระทบของไอดีเอสต่อคะแนนจุดอ่อนแบบเครือข่าย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.398

ธนัชพร นพเกื้อ. การวิเคราะห์ผลกระทบของไอดีเอสต่อคะแนนจุดอ่อนแบบเครือข่าย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.398

ธนัชพร นพเกื้อ. (2551) การวิเคราะห์ผลกระทบของไอดีเอสต่อคะแนนจุดอ่อนแบบเครือข่าย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.398

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0