เครื่องมือเพื่อนำเข้าตัวชี้วัดสำหรับไอบีเอ็ม คอกนอส 8.4 : กรณีศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือเพื่อนำเข้าตัวชี้วัดสำหรับไอบีเอ็ม คอกนอส 8.4 : กรณีศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ชื่อเรื่อง :
เครื่องมือเพื่อนำเข้าตัวชี้วัดสำหรับไอบีเอ็ม คอกนอส 8.4 : กรณีศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชาฤทธิ์ สุ่มเหม
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชาฤทธิ์ สุ่มเหม. 2553. เครื่องมือเพื่อนำเข้าตัวชี้วัดสำหรับไอบีเอ็ม คอกนอส 8.4 : กรณีศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ชาฤทธิ์ สุ่มเหม. (2553) เครื่องมือเพื่อนำเข้าตัวชี้วัดสำหรับไอบีเอ็ม คอกนอส 8.4 : กรณีศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ชาฤทธิ์ สุ่มเหม. เครื่องมือเพื่อนำเข้าตัวชี้วัดสำหรับไอบีเอ็ม คอกนอส 8.4 : กรณีศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.

ชาฤทธิ์ สุ่มเหม. (2553) เครื่องมือเพื่อนำเข้าตัวชี้วัดสำหรับไอบีเอ็ม คอกนอส 8.4 : กรณีศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0