การศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น
การศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปริญญา วงษา
ผู้แต่งร่วม :
ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง, อัญชลี เขื่อนเพชร

ปริญญา วงษา and others. 2552. การศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น. เชียงราย:สำนักอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปริญญา วงษา and others. (2552) การศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น. สำนักอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง:เชียงราย. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปริญญา วงษา and others. การศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น. เชียงราย:สำนักอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปริญญา วงษา and others. (2552) การศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น. สำนักอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง:เชียงราย. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0