การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome
การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome
ชื่อเรื่อง :
การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วศิน เจริญตัณธนกุล
ผู้แต่งร่วม :
วัชระ กสิณฤกษ์
รหัสดีโอไอ :

วศิน เจริญตัณธนกุล,วัชระ กสิณฤกษ์. 2552. การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.6

วศิน เจริญตัณธนกุล,วัชระ กสิณฤกษ์. (2552) การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.6

วศิน เจริญตัณธนกุล,วัชระ กสิณฤกษ์. การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.6

วศิน เจริญตัณธนกุล,วัชระ กสิณฤกษ์. (2552) การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2009.6

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0