การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว
ผู้แต่งร่วม :
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว. 2552. การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว. (2552) การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว. การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว. (2552) การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0