สำนวนจีน : โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้
สำนวนจีน : โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้
ชื่อเรื่อง :
สำนวนจีน : โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วนิดา ตั้งเทียนชัย
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วนิดา ตั้งเทียนชัย. 2552. สำนวนจีน : โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

วนิดา ตั้งเทียนชัย. (2552) สำนวนจีน : โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ.

วนิดา ตั้งเทียนชัย. สำนวนจีน : โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552. Print.

วนิดา ตั้งเทียนชัย. (2552) สำนวนจีน : โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 267
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 91
วิชาการ :
 187
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0