การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด
การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุปราณี เลาห์กิติกูล
ผู้แต่งร่วม :
-

สุปราณี เลาห์กิติกูล,สุปราณี เลาห์กิติกูล..[และคนอื่นๆ]. 2552. การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด. จันทบุรี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี;

สุปราณี เลาห์กิติกูล,สุปราณี เลาห์กิติกูล..[และคนอื่นๆ]. (2552) การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี:จันทบุรี.

สุปราณี เลาห์กิติกูล,สุปราณี เลาห์กิติกูล..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด. จันทบุรี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี, 2552. Print.

สุปราณี เลาห์กิติกูล,สุปราณี เลาห์กิติกูล..[และคนอื่นๆ]. (2552) การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี:จันทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 39
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0