ผลของเมทิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงสี และคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก
ผลของเมทิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงสี และคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก
ชื่อเรื่อง :
ผลของเมทิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงสี และคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อินทนนท์ ชันวิจิตร
ผู้แต่งร่วม :
อดิศักดิ์ จูมวงษ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อินทนนท์ ชันวิจิตร. 2553. ผลของเมทิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงสี และคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อินทนนท์ ชันวิจิตร. (2553) ผลของเมทิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงสี และคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อินทนนท์ ชันวิจิตร. ผลของเมทิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงสี และคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อินทนนท์ ชันวิจิตร. (2553) ผลของเมทิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงสี และคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 25
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 34
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0