การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย
การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริชัย ต่อสกุล
ผู้แต่งร่วม :
ไพฑูรย์ พูลสุขโข

ศิริชัย ต่อสกุล,ไพฑูรย์ พูลสุขโข. 2553. การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย. ปทุมธานี:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี;

ศิริชัย ต่อสกุล,ไพฑูรย์ พูลสุขโข. (2553) การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี.

ศิริชัย ต่อสกุล,ไพฑูรย์ พูลสุขโข. การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย. ปทุมธานี:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553. Print.

ศิริชัย ต่อสกุล,ไพฑูรย์ พูลสุขโข. (2553) การศึกษาวัสดุแซนวิชสำหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0