กระบวนการตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤติ ตั้งพรโชติช่วง
ผู้แต่งร่วม :
อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กฤติ ตั้งพรโชติช่วง. 2553. กระบวนการตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

กฤติ ตั้งพรโชติช่วง. (2553) กระบวนการตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

กฤติ ตั้งพรโชติช่วง. กระบวนการตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553.

กฤติ ตั้งพรโชติช่วง. (2553) กระบวนการตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 284
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 79
วิชาการ :
 176
สังคม/ชุมชน :
 39
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0