ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อเรื่อง :
ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ
ผู้แต่งร่วม :
-

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. 2551. ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย;

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. (2551) ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:กรุงเทพฯ.

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2551. Print.

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. (2551) ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 15
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0