ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อเรื่อง :
ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. 2551. ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/UTCC.res.2008.3

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. (2551) ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/UTCC.res.2008.3

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/UTCC.res.2008.3

เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. (2551) ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/UTCC.res.2008.3

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 24
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0