ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด : ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด : ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ชื่อเรื่อง :
ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด : ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธราทิพย์ ปิยเธียรสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
พินิจ ทิพย์มณี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธราทิพย์ ปิยเธียรสวัสดิ์. 2552. ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด : ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธราทิพย์ ปิยเธียรสวัสดิ์. (2552) ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด : ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธราทิพย์ ปิยเธียรสวัสดิ์. ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด : ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธราทิพย์ ปิยเธียรสวัสดิ์. (2552) ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด : ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=