อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี
อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ลัสพรรณ ระวีวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
สุธยา พิมพ์พิไล
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ลัสพรรณ ระวีวัฒน์. 2553. อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.17

ลัสพรรณ ระวีวัฒน์. (2553) อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.17

ลัสพรรณ ระวีวัฒน์. อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.17

ลัสพรรณ ระวีวัฒน์. (2553) อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2010.17

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 57
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 56
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0