รายงานการวิจัยเรื่องข้าวโดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รายงานการวิจัยเรื่องข้าวโดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง :
รายงานการวิจัยเรื่องข้าวโดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปี :
2530
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้แต่งร่วม :
-

โดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2530. รายงานการวิจัยเรื่องข้าวโดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2530) รายงานการวิจัยเรื่องข้าวโดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. รายงานการวิจัยเรื่องข้าวโดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2530. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2530) รายงานการวิจัยเรื่องข้าวโดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0