ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตงานหลอมในการตัดสินใจซื้อฉนวนกันความร้อน และวัสดุทนไฟสำหรับงานหลอมอลูมิเนียม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตงานหลอมในการตัดสินใจซื้อฉนวนกันความร้อน และวัสดุทนไฟสำหรับงานหลอมอลูมิเนียม
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตงานหลอมในการตัดสินใจซื้อฉนวนกันความร้อน และวัสดุทนไฟสำหรับงานหลอมอลูมิเนียม
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีรพร ศรีออน
ผู้แต่งร่วม :
นิตยา เจรียงประเสริฐ,

ธีรพร ศรีออน. 2554. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตงานหลอมในการตัดสินใจซื้อฉนวนกันความร้อน และวัสดุทนไฟสำหรับงานหลอมอลูมิเนียม. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ธีรพร ศรีออน. (2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตงานหลอมในการตัดสินใจซื้อฉนวนกันความร้อน และวัสดุทนไฟสำหรับงานหลอมอลูมิเนียม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ธีรพร ศรีออน. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตงานหลอมในการตัดสินใจซื้อฉนวนกันความร้อน และวัสดุทนไฟสำหรับงานหลอมอลูมิเนียม. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.

ธีรพร ศรีออน. (2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตงานหลอมในการตัดสินใจซื้อฉนวนกันความร้อน และวัสดุทนไฟสำหรับงานหลอมอลูมิเนียม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ศัพท์บัญญัติวัสดุทนไฟ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม