การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน
การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน
ชื่อเรื่อง :
การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
พรทิพย์ ศรีแดง, พนาลี ชีวกิดาการ, เจิดจรรย์ ศิริวงศ์, สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์
รหัสดีโอไอ :

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์,อุดมผล พืชน์ไพบูลย์..[และคนอื่นๆ]. 2554. การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PSU.res.2011.20

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์,อุดมผล พืชน์ไพบูลย์..[และคนอื่นๆ]. (2554) การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PSU.res.2011.20

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์,อุดมผล พืชน์ไพบูลย์..[และคนอื่นๆ]. การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PSU.res.2011.20

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์,อุดมผล พืชน์ไพบูลย์..[และคนอื่นๆ]. (2554) การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PSU.res.2011.20

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 46
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 29
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0