ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ชื่อเรื่อง :
ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุญรัตน์ ประทุมชาติ
ผู้แต่งร่วม :
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์

บุญรัตน์ ประทุมชาติ. 2554. ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei). ชลบุรี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา;

บุญรัตน์ ประทุมชาติ. (2554) ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

บุญรัตน์ ประทุมชาติ. ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei). ชลบุรี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.

บุญรัตน์ ประทุมชาติ. (2554) ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.