ประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำและเมทิลลีนคลอไรด์ในการต้านเชื้อ Listeria monocytogenes
ประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำและเมทิลลีนคลอไรด์ในการต้านเชื้อ Listeria monocytogenes
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำและเมทิลลีนคลอไรด์ในการต้านเชื้อ Listeria monocytogenes
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ผุสดี ตังวัชรินทร์
ผู้แต่งร่วม :
-

ผุสดี ตังวัชรินทร์. 2554. ประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำและเมทิลลีนคลอไรด์ในการต้านเชื้อ Listeria monocytogenes. พัทลุง:คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง;

ผุสดี ตังวัชรินทร์. (2554) ประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำและเมทิลลีนคลอไรด์ในการต้านเชื้อ Listeria monocytogenes. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง:พัทลุง.

ผุสดี ตังวัชรินทร์. ประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำและเมทิลลีนคลอไรด์ในการต้านเชื้อ Listeria monocytogenes. พัทลุง:คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2554. Print.

ผุสดี ตังวัชรินทร์. (2554) ประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำและเมทิลลีนคลอไรด์ในการต้านเชื้อ Listeria monocytogenes. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง:พัทลุง.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 108
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 30
วิชาการ :
 76
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0