การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :กรณีศึกษา บ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :กรณีศึกษา บ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อเรื่อง :
การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :กรณีศึกษา บ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
ผู้แต่งร่วม :
บัญญัติ มนเทียรอาสน์,
รหัสดีโอไอ :

เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา,เอกพจน์ เจริยศิริวงศ์ธนา. 2554. การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :กรณีศึกษา บ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน, มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2011.6

เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา,เอกพจน์ เจริยศิริวงศ์ธนา. (2554) การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :กรณีศึกษา บ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2011.6

เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา,เอกพจน์ เจริยศิริวงศ์ธนา. การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :กรณีศึกษา บ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2011.6

เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา,เอกพจน์ เจริยศิริวงศ์ธนา. (2554) การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :กรณีศึกษา บ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2011.6