กลยุทธ์การพัฒนาธุริกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศไทยสู่ตลาดโลก
กลยุทธ์การพัฒนาธุริกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศไทยสู่ตลาดโลก
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การพัฒนาธุริกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศไทยสู่ตลาดโลก
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิณีย์ สังข์รัศมี
ผู้แต่งร่วม :
เบญจรัตน์ มารยาทอ่อน,, สุภาพร ประดับสมุทร,, วีรวรรณ สังข์รัศมี,, วาริณี สังข์รัศมี,
รหัสดีโอไอ :

ศิณีย์ สังข์รัศมี,ศิณีย์ สังข์รัศมี..[และคนอื่นๆ]. 2554. กลยุทธ์การพัฒนาธุริกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศไทยสู่ตลาดโลก. กุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2011.1

ศิณีย์ สังข์รัศมี,ศิณีย์ สังข์รัศมี..[และคนอื่นๆ]. (2554) กลยุทธ์การพัฒนาธุริกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศไทยสู่ตลาดโลก. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2011.1

ศิณีย์ สังข์รัศมี,ศิณีย์ สังข์รัศมี..[และคนอื่นๆ]. กลยุทธ์การพัฒนาธุริกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศไทยสู่ตลาดโลก. กุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2011.1

ศิณีย์ สังข์รัศมี,ศิณีย์ สังข์รัศมี..[และคนอื่นๆ]. (2554) กลยุทธ์การพัฒนาธุริกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศไทยสู่ตลาดโลก. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2011.1