ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล
ผู้แต่งร่วม :
ศรัญญา กันตะบุตร,
รหัสดีโอไอ :

อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล. 2555. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2012.197

อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล. (2555) ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2012.197

อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2012.197

อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล. (2555) ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2012.197

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 16
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0