การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด
การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อมรรัตน์ ถนนแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์, ธิติมา จันทโกศล, ดวงฤดี หมวกทอง

อมรรัตน์ ถนนแก้ว,อมรรัตน์ ถนนแก้ว..[และคนอื่นๆ]. 2554. การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด. สงขลา:คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ;

อมรรัตน์ ถนนแก้ว,อมรรัตน์ ถนนแก้ว..[และคนอื่นๆ]. (2554) การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

อมรรัตน์ ถนนแก้ว,อมรรัตน์ ถนนแก้ว..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด. สงขลา:คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554. Print.

อมรรัตน์ ถนนแก้ว,อมรรัตน์ ถนนแก้ว..[และคนอื่นๆ]. (2554) การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 154
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 33
วิชาการ :
 96
สังคม/ชุมชน :
 25
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0