ผลจากการเปลี่ยนชนิดกรดอะมิโนต่อประสิทธิภาพการยึดจับระหว่างฮีมแมกกลูตินิน H1N1 สายพันธุ์ต่างๆ กับตัวรับในมนุษย์ :การศึกษาทางทฤษฎี
ผลจากการเปลี่ยนชนิดกรดอะมิโนต่อประสิทธิภาพการยึดจับระหว่างฮีมแมกกลูตินิน H1N1 สายพันธุ์ต่างๆ กับตัวรับในมนุษย์ :การศึกษาทางทฤษฎี
ชื่อเรื่อง :
ผลจากการเปลี่ยนชนิดกรดอะมิโนต่อประสิทธิภาพการยึดจับระหว่างฮีมแมกกลูตินิน H1N1 สายพันธุ์ต่างๆ กับตัวรับในมนุษย์ :การศึกษาทางทฤษฎี
ปี :
2010
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
Nadtanet Nunthaboot
ผู้แต่งร่วม :
ณัฎฐาเนตร นันทบุตร

Nadtanet Nunthaboot. 2010. ผลจากการเปลี่ยนชนิดกรดอะมิโนต่อประสิทธิภาพการยึดจับระหว่างฮีมแมกกลูตินิน H1N1 สายพันธุ์ต่างๆ กับตัวรับในมนุษย์ :การศึกษาทางทฤษฎี. Mahasarakham:Faculty of Science Mahasarakham University;

Nadtanet Nunthaboot. (2010) ผลจากการเปลี่ยนชนิดกรดอะมิโนต่อประสิทธิภาพการยึดจับระหว่างฮีมแมกกลูตินิน H1N1 สายพันธุ์ต่างๆ กับตัวรับในมนุษย์ :การศึกษาทางทฤษฎี (รายงานผลงานวิจัย). Faculty of Science Mahasarakham University:Mahasarakham.

Nadtanet Nunthaboot. ผลจากการเปลี่ยนชนิดกรดอะมิโนต่อประสิทธิภาพการยึดจับระหว่างฮีมแมกกลูตินิน H1N1 สายพันธุ์ต่างๆ กับตัวรับในมนุษย์ :การศึกษาทางทฤษฎี. Mahasarakham:Faculty of Science Mahasarakham University, 2010.

Nadtanet Nunthaboot. (2010) ผลจากการเปลี่ยนชนิดกรดอะมิโนต่อประสิทธิภาพการยึดจับระหว่างฮีมแมกกลูตินิน H1N1 สายพันธุ์ต่างๆ กับตัวรับในมนุษย์ :การศึกษาทางทฤษฎี (รายงานผลงานวิจัย). Faculty of Science Mahasarakham University:Mahasarakham.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0