ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและการแช่เยือกแข็ง-ละลายน้ำแข็งซ้ำต่อเนื้อสัมผัสและสารประกอบเพกทินของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและการแช่เยือกแข็ง-ละลายน้ำแข็งซ้ำต่อเนื้อสัมผัสและสารประกอบเพกทินของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
ชื่อเรื่อง :
ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและการแช่เยือกแข็ง-ละลายน้ำแข็งซ้ำต่อเนื้อสัมผัสและสารประกอบเพกทินของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กรรณิการ์ โอ่วเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
สงวนศรี เจริญเหรียญ
รหัสดีโอไอ :

กรรณิการ์ โอ่วเจริญ. 2555. ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและการแช่เยือกแข็ง-ละลายน้ำแข็งซ้ำต่อเนื้อสัมผัสและสารประกอบเพกทินของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.482

กรรณิการ์ โอ่วเจริญ. (2555) ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและการแช่เยือกแข็ง-ละลายน้ำแข็งซ้ำต่อเนื้อสัมผัสและสารประกอบเพกทินของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.482

กรรณิการ์ โอ่วเจริญ. ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและการแช่เยือกแข็ง-ละลายน้ำแข็งซ้ำต่อเนื้อสัมผัสและสารประกอบเพกทินของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.482

กรรณิการ์ โอ่วเจริญ. (2555) ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและการแช่เยือกแข็ง-ละลายน้ำแข็งซ้ำต่อเนื้อสัมผัสและสารประกอบเพกทินของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.482

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0