การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNAs (cDNAs) และการแสดงออกของยีน Caspase-3 และ Granzyme ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)
การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNAs (cDNAs) และการแสดงออกของยีน Caspase-3 และ Granzyme ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNAs (cDNAs) และการแสดงออกของยีน Caspase-3 และ Granzyme ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อังคณาลักษณ์ แจ้งอนันต์
ผู้แต่งร่วม :
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
รหัสดีโอไอ :

อังคณาลักษณ์ แจ้งอนันต์. 2553. การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNAs (cDNAs) และการแสดงออกของยีน Caspase-3 และ Granzyme ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.). , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.448

อังคณาลักษณ์ แจ้งอนันต์. (2553) การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNAs (cDNAs) และการแสดงออกของยีน Caspase-3 และ Granzyme ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.448

อังคณาลักษณ์ แจ้งอนันต์. การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNAs (cDNAs) และการแสดงออกของยีน Caspase-3 และ Granzyme ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.448

อังคณาลักษณ์ แจ้งอนันต์. (2553) การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNAs (cDNAs) และการแสดงออกของยีน Caspase-3 และ Granzyme ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.448

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0